VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

01b VOŠ Česká Třebová

IČO: 493 148 66

Popis školy

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová vznikla 1. 7. 2011 sloučením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů, Skalka 1692, Česká Třebová a Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540.

Hlavní činnost organizace:

Střední škola poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů .

Vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělání v souladu s cíli vyššího odborného vzdělávání uvedenými v § 92 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona Č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.

Domov mládeže poskytuje školské služby podle § 117 zákona Č . 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.

Adresa

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Web

http://www.vda.cz/

Kontakty

Sekretariát školy:

petra.gremlicova@vda.cz

+420 465 568 111

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo