Úvod

CUCU – Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje

Společnost Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. byla založena v roce 2008 středními školami Pardubického kraje za účelem poskytování dalšího vzdělávání dospělých občanům a pedagogickým pracovníkům, vytváření analýz a studií v oblasti vzdělávání a z důvodu propagace dalšího vzdělávání.

Společnost dále působí také v oblasti péče o děti při spolupráci s mateřskými centry, školními kluby a dalšími organizacemi. Aktivně zajišťuje výchovně vzdělávací aktivity dětem, doučování, dále také hlídání dětí v době, kdy se rodiče účastní vzdělávacích a dalších aktivit. Zajišťujeme také zajišťuje doprovody dětí ze škol či kroužků.

Od našeho založení v roce 2008 jsme se aktivně účastnili řady vzdělávacích aktivit a projektů jako přímí realizátoři těchto aktivit nebo jako partnerská organizace. Jako partner s finančním příspěvkem jsme zapojeni do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje. Dále jsme se účastnili projektů UNIV, UNIV 2 Kraje a UNIV 3, spolupracovali jsme na projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství a vlastními silami jsme realizovali projekty  Další vzdělávání ve stavebnictví nebo Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností.

Vize

 

 

Aktuality

Výběrové řízení: ICT pro rozvoj gramotností

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky pro rozvoj gramotností. Více informací naleznete v přiloženém souboru. CCU_ICT_smlouva CCU_ICT_ZD_fin 20.09.2018 Více

Výběrové řízení: testování čtenářské a matematické gramotnosti

Vyhlašujeme výběrové řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Testování úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ“, která je rozdělena na 2 části – a to část I Čtenářská gramotnost a část II Matematická gramotnost. … 02.08.2018 Více

Víme jak na GDPR

V souvislosti s novou legislativou jsme schopni pro Vás v oblasti GDPR připravit: 1) Stanovení záměru. Zajištění postupné harmonizace způsobu zpracování a procesů souvisejících se všemi operacemi v oblasti zpracování všech kategorií osobních údajů. Postupně zavádět změny nebo nové … 28.11.2017 Více

POVEZ II Další kolo příjmu žádostí

Úřad práce ČR vyhlásil další kolo příjmu žádosti v rámci POVEZ (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců). Alokované finanční prostředky jsou určené pro další profesní vzdělávání zaměstnanců firem. Další informace naleznete v přiložené prezentaci. V případě zájmu jsme … 26.11.2017 Více
Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo

Akce

Výběrové řízení: testování čtenářské a matematické gramotnosti

Vyhlašujeme výběrové řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Testování úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ“, která je rozdělena na 2 části – a to část I Čtenářská gramotnost a část II Matematická gramotnost. …

02.08.2018 Více

KONFERENCE GOAL

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ V RÁMCI PROJEKTU GOAL (GUIDANCE AND ORIENTATION FOR ADULT LEARNERS). 8. prosince 2017 v hotelu Alwyn Cílem konference je prezentovat výstupy mezinárodního projektu GOAL (Erasmus +), mimo jiné i otázky týkající se využití projektových výstupů na tvorbu …

28.11.2017 Více

Krajská inkluzívní koncepce

V rámci projektu I-KAP budeme tvořit krajskou inkluzívní koncepci v Pardubickém kraji, která bude obsahovat problematiku inkluze v kraji průřezově od MŠ, přes ZŠ až po SŠ a VOŠ. Případné zájemce zveme ke spolupráci.

21.11.2017 Více