Střední průmyslová škola Chrudim

sps chrudim[3][1]

IČO: 15052591

Popis školy

Střední průmyslová škola Chrudim, nadregionální centrum technického vzdělávání, vznikla sloučením tří škol – Střední průmyslové školy strojnické a Vyšší odborné školy Chrudim, Střední odborné školy technické a středního odborného učiliště Chrudim a Středního odborného učiliště Hlinsko.

Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď maturitní zkouškou (maturitní obory), nebo závěrečnou zkouškou (učební obory). V maturitních oborech dbáme na soulad mezi přípravou ke studiu na vysoké škole a poznatky potřebnými pro uplatnění v praxi. V oborech učebních je hlavní důraz kladen na rozvíjení dovedností, nutných pro praktické uplatnění v daném oboru.

Při výuce ve všech oborech vzdělání využíváme moderního technického vybavení školy a nově zrekonstruovaných školních dílen odborného výcviku k efektivnímu a všestrannému vzdělávání, a to jak s ohledem na uplatnění v praxi, tak i na možnost případného dalšího studia našich absolventů. Velkou výhodou školy je prostupnost mezi studijními a učebními obory, která pomáhá žákům vybrat nejvhodnější řešení s ohledem na jejich zájmy a studijní možnosti.

Škola realizuje moderní školní vzdělávací programy pro všechny obory studia tak, aby co nejlépe připravila žáky na složení maturitní zkoušky u oborů maturitních a závěrečných zkoušek u oborů učebních. Závěrečné zkoušky jsou realizovány podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek – projekt Nová závěrečná zkouška 2.

Škola zabezpečuje komplexní služby také v oblasti ubytování a stravování žáků ve vlastní jídelně. Domov mládeže je součástí školy a poskytuje ubytovaným žákům výchovně vzdělávací činnost s pestrou nabídkou volnočasových aktivit. Jsou zde vytvořeny podmínky pro sportovní a pohybové aktivity, pro individuální programy a řada dalších možností využívání volného času.

Adresa

Čáslavská 973, 537 01 Chrudim

Web

http://www.sps-chrudim.cz/

Kontakty

Ing. František Mihulka

+420 602 145 173

 

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo