Střední škola automobilní Holice

05b SŠ automobilní Holice05d SŠ automobilní Holice

IČO: 135 82 909

Popis školy

Jsme střední škola, která zajišťuje přípravu na povolání pro žáky jak v teoretické výuce, tak i v praktické výuce v automobilních studijních i učebních oborech. Všem zájemcům o učební obory umožňujeme získat střední vzdělání (s maturitou) v nástavbovém studijním oboru. Zabezpečujeme a rozvíjíme opravy a diagnostiku motorových vozidel v rámci produktivní práce žáků.

Cílem našeho konání je výstup takového absolventa, který bude mít se svými vědomosti a dovednostmi uplatnění na trhu pracovních sil.

V současné době má naše škola celkem 490 žáků, kteří studují formou denního studia.

Škole se podařilo navázat zahraniční spolupráci se školami ve Francii, Rakousku, Finsku, Maďarsku, Číně a na Slovensku. Každoročně se vybraní žáci zúčastňují 4 – 6 týdenních stáží v těchto partnerských školách. Během pobytu v zahraničí žáci poznávají jednak pracovní prostředí ve firmách, ve kterých pracují, jednak školský systém dané země, jednak kulturu a tradice země, ve které pobývají. Veškerá spolupráce je podporována programy Leonardo da Vinci.

Adresa

Nádražní 301, 534 01 Holice

Web

http://www.spsauto.cz/

Kontakty

Tel.: +420 466 682 029

Email: spsauto@spsauto.cz

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo