Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička

SOŠ SOU POlička

IČO: 62031961

Popis školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, je státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje potravinářské tříleté učební obory Cukrář-výroba, Kuchař-číšník pro pohostinství, Řezník-uzenář a Pekař pro získání středního vzdělání s výučním listem, čtyřletý studijní obor Obchodně podnikatelská činnost zakončený maturitní zkouškou. Absolventi učebních oborů se studijními předpoklady mají možnost získat maturitní vysvědčení ve dvouletém denním nástavbovém studiu Podnikání. Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Organizace studia je závislá na zvoleném studijním nebo učebním oboru. Obecně lze říci, že teoretické vyučování probíhá u všech oborů v budově školy. Praktické vyučování je soustředěno také v areálu školy. Studenti vyšších ročníků procházejí praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům zajišťujeme ubytování ve vlastním domově mládeže s kapacitou 189 lůžek.

Adresa

Čs. armády 485, 572 01, Polička

Web

http://www.soupolicka.cz/

Kontakty

Mgr. Boris Preissler

+420 731 416 81

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo