Projekty

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Zodpovídáme za aktivity:

 

 

Školská inkluzivní koncepce Pardubického kraje

V rámci realizace aktivity bude zpracována krajská inkluzivní koncepce. Cílem koncepce je, v souladu s metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání, zmapovat, analyzovat a strategicky řešit problémy nerovností, selektivity a segregace ve vzdělávání na území Pardubického kraje. Pro účely zpracování koncepce byla ustavena skupina pro rovné příležitosti, ve které jsou zastoupeni zástupci MŠ, ZŠ, SŠ, krajské a místní správy pro oblast sociálních věcí a vzdělávání, zástupci speciálního školství, školských poradenských zařízení a neziskových organizací zaměřených na práci se žáky se SVP, rodiče a poskytovatelé rané péče.

27.6.2019 Setkání skupiny pro rovné příležitosti

SIKK_PK_20190627_1

SIKK_PK_20190627 (1)

I-KAP_27_6_2019 

 

16. 9. 2019 Setkání příjemců IPO MAP

SŠ sběr dat-03

setkání příjemců IPO MAP

 

 

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Aktivita je realizována prostřednictvím 11 zapojených škol, které se do projektu zapojily na základě jejich zájmu, vyučovaných oborů (E, H v případě SŠ) a navázaných partnerství ZŠ a SŠ.

 

 

 

 

 

 

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo