Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti

V rámci projektu I-KAPII pokračujeme jako partneři v aktivitě, která si klade za cíl rozvíjet matematickou a čtenářskou gramotnost nejen v hodinách matematiky a českého jazyka. Nově jsme v navazujícím projektu ke gramotnostem přidali i digitální.

Na pilotních školách budou opět působit interní mentoři, jeden pro každou gramotnost, kteří budou své kolegy vést k tomu, aby ve svých hodinách rozvíjeli výše zmíněné gramotnosti. Mentoři i členové školního týmu absolvují vzdělávání v oblasti gramotností i v oblasti aktivizujících výukových metod.

Podle zpětné vazby od mentorů bylo přidanou hodnotou minulého projektu to, že si žáci uvědomili, jak matematickou i čtenářskou gramotnost potřebují i v běžném životě.

V aktivitě máme zapojených 20 škol, 12 středních a 8 základních. Tyto školy budou v rámci podpory vybaveny učebnami, které využijí pro rozvoj digitální gramotnosti.

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo