Kurzy čtenářské gramotnosti

Čteme s chutí a s porozuměním

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

jako tradičně jsme pro Vás připravili cyklus kurzů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti. Obsahem kurzů je komplex metod a strategií vedoucích k rozvoji čtenářství ve všech vzdělávacích předmětech s důrazem na 2. stupeň ZŠ. Akcentovat budeme zejména prožitkové čtení. První část vzdělávacího programu je cílena na prožitkové čtení s žáky včetně konkrétních metod a strategií pro práci ve čtenářských dílnách. Druhá část semináře se bude věnovat problematice kritického čtení. Součástí vzdělávání jsou také praktické ukázky aktivit pro výuku v hodinách. Poslední částí kurzu je hloubkové čtení, také s praktickými ukázkami. Součástí kurzu je i sdílení zkušeností s ostatními účastníky a výukové materiály.

ROZSAH VÝUKY
40 hodin

 

Pro další informace nás kontaktujte.

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo