I KAP Pardubického kraje úspěšně ukončen

V prosinci 2020 skončila realizace tříletého projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje. Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění polytechnického vzdělávání, výuky čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoji kariérového poradenství na základních a středních školách a sestavení školské inkluzivní koncepci.

Do realizace projektu bylo přímo zapojeno 48 základních a středních škol, dalších 60 škol bylo zapojeno v roli spolupracujících subjektů. Zapojené školy získaly díky realizaci projektu vybavené učebny pro výuku polytechnických předmětů a pro zkvalitnění výuky čtenářské a matematické gramotnosti. Nové učebny byly pořízeny v celkovém finančním objemu 38 mil. Kč a jsou využívány pro projektové dny, kroužky a rozvoj gramotností. V projektu bylo dále proškoleno minimálně 500 pedagogických pracovníků, kteří nabyté znalosti a dovednosti využívají při výuce polytechnických předmětů, budou do výuky lépe aplikovat čtenářskou a matematickou gramotnost a budou efektivněji poskytovat kariérové poradenství žákům škol. Díky vzájemnému setkávání aktérů působících ve školství v Pardubickém kraji došlo k sestavení školské inkluzivní koncepce.

Celkovou realizaci projektu zaštiťoval Pardubický kraj a jeho tři partneři zodpovědní za realizaci konkrétních aktivit: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. a Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro DVPP Pardubického kraje.

 

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo