Příprava projektu I-KAP

V rámci projektu I-KAP připravujeme klíčovou aktivitu zaměřenou na čtenářskou a matematickou gramotnost.

V této aktivitě bude vytvořena síť vyučujících z vybraných ZŠ a SŠ v kraji. Síť bude představovat zázemí pro výměnu zkušeností s používáním inovativních/aktivizujících metod výuky, s řešením konkrétních situací z výuky, s předáváním příkladů dobré praxe s důrazem na přechod žáků ZŠ na SŠ. V rámci realizace aktivit počítáme s dvouletou realizací aktivit pro vybrané školy. V rámci projektu hodláme uskutečnit tyto aktivity:

– Práce s vyučujícími jedné školy
V aktivitě dojde ve spolupráci s externí mentorkou pro oblast gramotností k nastavení výuky gramotností ve výuce i v jiných předmětech než je český jazyk a matematice. V aktivitě se zaměříme především na práci se slabšími žáky (na ZŠ ti, kteří se nepřipravují pro přijímací zkoušky na střední školy tj. především skupiny oborů H a E). Pedagogičtí pracovníci školy získají přehled možností a metod práce s těmito žáky v běžné výuce. Součástí aktivity bude i vzdělávání tzv. interních mentorů, kteří budou formou náslechů dávat zpětnou vazby kolegům pro oblast propojení rozvoje gramotností a dalších předmětů ve výuce.

– Usnadnění přechodu ze ZŠ na SŠ
V aktivitě dojde ke vzájemnému sdílení informací mezi vyučujícími ZŠ a SŠ s cílem usnadnění přechodu ZŠ – SŠ. Součástí bude spolupráce na tvorbě pracovních listů, které budou ve výuce sdíleny v režimu předmětových kabinetů pro ZŠ a SŠ.

– Testování
V rámci této aktivity hodláme testovat žáky 6. tříd základních škol a 1. ročníku středních škol, abychom zjistili úroveň čtenářské a matematické gramotnosti. Výstupem testování bude jednak informace o úrovni gramotnosti, ale dále také shrnutí hlavních nedostatků a předností žáků a doporučení, jak s žáky dále pracovat. Součástí aktivity bude proškolení pedagogů, jak testy vytvářet, jak využívat e-learningové prostředí a jak testy vyhodnocovat a pracovat s výsledky. Testování proběhne při vstupu a výstupu žáků do projektu, čímž zjistíme přidanou hodnotu a funkčnost celého systému.

 

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte.

 

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo