Víme jak na GDPR

V souvislosti s novou legislativou jsme schopni pro Vás v oblasti GDPR připravit:

1) Stanovení záměru.

Zajištění postupné harmonizace způsobu zpracování a procesů souvisejících se všemi operacemi v oblasti zpracování všech kategorií osobních údajů.

Postupně zavádět změny nebo nové standardy činností, které souvisejí s účinností nařízení 2016/679 a dalšími navazujícími právními předpisy, včetně výkladových stanovisek unijní pracovní skupiny WP29.

 

2) Zjištění současného stavu zpracování osobních údajů (rozbor, analýza) => formou cíleného šetření po jednotlivých odděleních a odborech, resp. úsecích, se zaměřením zejména na činnosti a procesy:

 

3) Přechod ze současného stavu na nové podmínky

 

4) Příprava a realizace prostředí do souladu s novým nařízením a doplňkovými směrnicemi.

 

5) Finální realizace – vypracování nových, popř. úprava stávajících směrnic apod.

 

6) Zpětná vazba,

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo