Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností

Informace o realizaci projektu

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. realizuje projekt financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č.  CZ. 1.07/3.2.13/04.0009 s názvem Podpora rozvoje podnikatelských dovedností. Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program včetně studijních opor zaměřený na rozvoj a zdokonalení podnikatelských znalostí a dovedností pro začínající podnikatele a pro osoby, které chtějí podnikání zahájit. Na základě analýzy potřeb cílové skupiny vytvoříme vzdělávací program, který nejprve prostřednictvím teoretické výuky a později zapojením získaných poznatků do přípravy podnikatelského projektu připraví zájemce o podnikání k realizaci jejich záměrů.

Vytvořený vzdělávací program se bude 120 hodinový a bude se skládat ze 3 modulů:

a) Příprava na podnikání (40 hodin)

b) Realizace podnikatelské činnosti (40 hodin)

c) Daně a účetnictví (40 hodin).

Modul 01 – Příprava na podnikání

V rámci modulu Příprava na podnikání je seznámit posluchače s příslušnou legislativou týkající se právních forem podnikání a jednotlivých kroků potřebných k přípravě podnikání. Jedná se o jednotlivé dílčí činnosti potřebné pro získání živnostenského oprávnění a založení obchodní korporace (s.r.o.). Další část modulu je zaměřena na základy marketingu a to zejména na analýzu trhu, konkurence, marketingový mix, propagaci a cenovou politiku firmy. Velký důraz bude kladen na stanovení a vyhotovení reálného podnikatelského záměru a provedení SWOT analýzy. Poslední dílčí oblastí je základní znalost možností čerpání dotací a úvěrů v souvislosti s podnikáním a možnost podnikání prostřednictvím internetu včetně příslušné legislativy.

 

Modul 02 – Realizace podnikatelské činnosti

Výukový modul Realizace podnikatelské činnosti má za cíl seznámit posluchače se základními instituty závazkových vztahů a uzavíráním nejběžnějších smluvních závazků. Další část modulu je zaměřen na problematiku práva ochrany spotřebitele, pracovně-právním vztahům a výpočtu mezd. Poslední část modulu je věnována systému sociálního a zdravotního pojištění v ČR, způsobu provedení ukončení podnikatelské činnosti.

 

Modul 03 – Daně a účetnictví

Výukový modul Daně a účetnictví má za cíl seznámit posluchače se základy daňové soustavy v ČR a jednotlivými druhy daní. Další část modulu je věnována problematice daňové evidence a základům účetnictví. Účastník kurzu se seznámí s jednotlivými druhy účetních dokladů a jejich povinných náležitostí. Dále bude seznámen se základy vedení daňové evidence. Smyslem výuky základů účetnictví v časovém rozsahu není samotné účtování, ale schopnost uchazeče orientovat se v účetních výkazech a to v rozvaze a výsledovce s cílem porozumět číselným údajům a umět je zasadit do kontextu ekonomické situace podniku.

 

Bez n‡zvu-1

Registrace do projektu je zde

Přihlásit se
Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo